• Home
  • Bestuur & Contact

Bestuur en Contact

Werkgroep Terug naar Batouri (2024)

Jan van der Heijden - voorzitter

Ria Verbeek - secretaris

Selma Berkvens-Forotti - penningmeester

Hans Clason - webmaster

Email: terugnaarbatouri@trinedmail.nl

Postadres: Molenhof 13, 5752 RZ Deurne NL

Telefoon: +31(0)492 345124

Website: www.terugnaarbatouri.com

Bankrekening: NL89 RABO 0110.8418.08 t.n.v. Pater Harrie van Loon Stichting

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: Pater Harrie van Loon Stichting 69177651

RSIN 857769133

We beschikken over de ANBI status