• Home
  • Espérance Vie

Opvang van weeskinderen Espérance Vie

Gaston BergerOngeveer 2,5 km ten noordoosten van het centrum van Batouri ligt Espérance Vie ('Hoop op Leven').

Espérance Vie zorgt voor de opvang van kinderen van alle gezindten die, vooral als gevolg van aids van hun ouders, wees zijn geworden. Initiatiefneemster was Silvana Panzeri, een Italiaanse lekenzuster. Zij leidt Espérance Vie samen met de Kameroense priester Gaston Berger.

Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk onder te brengen in hun eigen omgeving, bij familie en gezinnen. Espérance Vie begeleidt de kinderen, betaalt het schoolgeld en zorgt voor hun gezondheid. Eind 2014 betrof dat al ruim 260 kinderen. Het gezin dat kinderen opneemt ontvangt een bescheiden bijdrage in de kosten. De kinderen worden regelmatig bezocht. Als er in hun eigen omgeving echt geen opvang gevonden kan worden, wonen de kinderen op het centrum. De voorzieningen daar zijn voor Europese begrippen sober maar naar Afrikaanse maatstaven goed.

 Alles is er op gericht om de kinderen voor te bereiden op een zelfstandig en volwaardig bestaan. Ze leren een vak en degenen die dat kunnen volgen vervolgonderwijs.

Eind 2014 was al een tiental kinderen doorgestroomd naar de universiteit van Yaoundé

weeskinderen van batouriVoor kinderen met andere interesses en talenten zijn in 2013 drie kleine leslokalen gebouwd op het terrein van het opvangcentrum waar kinderen theorieles krijgen in landbouw en visserij. Voor meisjes wordt ook naailes gegeven. Om onafhankelijk te worden van structurele donaties en subsidies probeert Espérance Vie in haar eigen onderhoud te voorzien. Daartoe zijn onder andere enkele kleine plantages en visvijvers aangelegd. Kinderen volgen daar praktijklessen. De oogst van de plantages is voor eigen gebruik en wat over is wordt verkocht. Zodoende snijdt het mes aan twee kanten: er wordt geld gegenereerd en de kinderen leren een vak. Zo kunnen zij later hun eigen geld verdienen. 

De aanpak van Espérance Vie werpt vruchten af. 

De werkgroep 'Terug naar Batouri' steunt het project dan ook van harte. Het is gericht op de duurzame ontwikkeling van de kinderen en heeft daarmee een positieve uitstraling op de omgeving.