Over ons

Werkgroep Terug naar Batouri is opgericht in 2000. Aanleiding was een ontmoeting met de Deunese Pater Harrie van Loon (1938 – 2010). Hij werkte 30 jaar als missionaris in Kameroen, waarvan 17 jaar in Batouri, Oost Kameroen. De eerste jaren van onze activiteiten was Pater Van Loon onze adviseur. We hebben veel van hem geleerd en missen hem.

De boeiende verhalen van Pater van Loon maar ook zijn heimwee brachten dit Afrikaanse land voor ons dichtbij. Tijdens onze eerste reis in 1999 werden we in Batouri met zo veel emoties, belevenissen en vriendelijke mensen geconfronteerd dat duidelijk werd: dit is voor ons de eerste- maar niet de laatste reis naar dit West-Afrikaanse land.

In de loop der jaren hebben wij als werkgroep in en om Batouri veel projecten gerealiseerd.

Er is o.a. apparatuur voor het plaatselijke radiostation geleverd, er zijn drie scholen en drie kraamklinieken gebouwd en zeven waterputten. Diverse muziekinstrumenten zijn geschonken aan een lagere school; Franstalige boeken zijn verscheept en er zijn diverse soorten hulpmiddelen geleverd aan het plaatselijke gezondheidscentrum en het nieuwe ziekenhuis in Batouri. In 2009 zijn twee tabernakels uit Deurnese kerken naar Kameroen verscheept en pronken nu, een in de kathedraal Notre-Dame en een in een kerk in Batouri. We ondersteunen een opvanghuis voor weeskinderen. Er is meubilair geleverd aan een opvanghuis voor straatkinderen. Een donateur heeft woordenboeken Frans/Engels geschonken aan 20 scholen in het gebied van de Kadey. Sinds vele jaren steunt onze werkgroep de Afrikaanse vrouwenorganisatie Adefka, nu vertegenwoordigd in ca 55 plaatsen. Onze werkgroep betaalt het schoolgeld van Baka-kinderen die wij sinds 2000 kennen en nu, mede dankzij deze hulp, voortgezet onderwijs volgen in Mindourou. Met geld van de kerstcollecte 2014 Deurne is een school in Banyo opgeknapt en een leslokaal in Batouri. Hiervoor zijn ook banken en stoelen gekocht.

Zonder de financiële steun van ruimhartige donateurs uit Nederland en België zou dit nooit mogelijk zijn geweest. Veel medereizigers - sinds 2001 totaal 37- zeggen dat de reis naar Kameroen de reis van hun leven was. Iemand van onze werkgroep heeft voor al deze reizen vol overgave tot in de puntjes georganiseerd.

Wij zijn de regionale pers erkentelijk voor haar joviale medewerking.

Op dit moment (2024) bestaat de Werkgroep Terug naar Batouri uit Jan van der Heijden, Ria Verbeek, Selma Forotti en Hans Clason.