Gezondheidszorg Moeder & Kind

controle postDe werkgroep Terug naar Batouri richt zich onder andere op de gezondheid van moeder en kind. Door het bouwen van kraamklinieken daalt moeder- en kindersterfte aanzienlijk omdat geboortes plaatsvinden onder hygiënische omstandigheden en met professionele hulp. Door goede medicatie voorkomt men dat, bij een met AIDS besmette moeder, de ziekte op de baby wordt overgedragen. Men stimuleert de lokale vroedvrouwen om bij de bevallingen in de kliniek aanwezig te zijn. Zij leren zo de betere hulpverlening. 

In de regio Batouri heeft de werkgroep de afgelopen jaren twee kraamklinieken gebouwd. Een in Ndélélé  en een in Djouth. De kraamkliniek in Ndélélé bestaat uit drie lokalen: één voor prenataal onderzoek, één voor bevallingen en een ruimte voor nazorg. In het zelfde gebouw is ook een eenvoudig maar doelmatig gezondheidscentrum gevestigd.

De kraamkliniek in Djouth is kleiner maar bevat eveneens drie lokalen.  

gezondheidszorg kliniekBij het nieuwe katholieke ziekenhuis in de stad Batouri heeft de werkgroep gezorgd voor de watervoorziening door het bouwen van een put, pompen en een watertoren. Voor de kraamafdeling kon, dankzij donaties, gezorgd worden voor een draagbaar echoapparaat en meubilair.

Begin 2014 is gestart met de bouw van een derde kraamkliniek in de oerwoudenclave Mindourou, op grote afstand van Batouri. 

Met financiële steun van vele particuliere donateurs en dankzij subsidie van NCDO en de Adventsactie van Cordaid kan deze ruime kraamkliniek gebouwd worden.