• Home
  • Kraamklinieken

Kraamklinieken

Vrouwen in Afrika zijn gewend om thuis te bevallen. Probleem is dat ze vaak niet weten hoelang ze al zwanger zijn en wanneer de geboorte plaats zal vinden. Bij complicaties, tijdens of na de bevalling, overlijden daarom onnodig veel vrouwen/moeders van gezinnen.
Ook de baby’s sterven als er niet snel deskundige hulp aanwezig is. Veel zwangere vrouwen reizen op het laatste moment per bus of lopen te voet naar de stad om hulp te zoeken. Vrouwen die wel in een vroeg stadium op zwangerschapscontrole naar de kraamkliniek komen worden onderzocht en dan kan ook bepaald worden wanneer de baby komt.

Bij het eerste bezoek aan de kraamkliniek worden vrouwen getest op Aids, HIV besmetting of andere ziektes. De vrouw krijgt een boekje mee waarin bij elke volgende controle gegevens genoteerd worden en de eventueel te verwachten complicaties bij de bevalling. HIV of Aids geïnfecteerde vrouwen krijgen kort voor de bevalling - en de baby direct na de bevalling - medicijnen toegediend waarmee voorkomen wordt dat ook de baby geïnfecteerd wordt. Kraamklinieken in de regio maken het reizen voor de zwangere vrouwen korter waardoor complicaties sneller opgelost kunnen worden. Bij een van de door ons gebouwde kraamklinieken is gekozen om bij de bevalling ook steeds een traditionele vroedvrouw uit te nodigen die de aanstaande moeder bijstaat. De goed opgeleide vroedvrouw van de kraamkliniek leert de traditionele vroedvrouw verbeterde methoden en de kraamvrouw voelt zich op haar gemak in deze zorgzame omgeving.

Met het team van medisch Centrum van het bisdom Batouri, waarover Zr. Suzanne Tuyaerts de leiding heeft, zijn in de loop van de jaren plannen gemaakt voor de bouw van drie kraam -klinieken in afgelegen gebieden. Aanpassing van de bestaande kraamkliniek in het nieuwe ziekenhuis in Batouri was eveneens dringend nodig.

Ndélélé

De eerste kraamkliniek werd gebouwd in 2007 in Ndélélé, ongeveer 80 km van Batouri. De Poolse Zr. Théodora heeft daarover de leiding. Dit uitstekend functionerende instituut werd het model voor de volgende klinieken. Het gebouw in Ndélélé bestaat uit een receptie, een wachtkamer, twee onderzoekskamers, een verloskamer en een rustkamer voor zowel vóór als na de bevalling.

Djouth

In 2009 werd de tweede kraamkliniek gebouwd in Djouth, midden in het oerwoud op 60 km van Batouri. Ook hier wordt de kliniek geleid door Poolse religieuzen en is onderdeel van de medische post.

Kraamkliniek bij het nieuwe ziekenhuis in Batouri

Onze werkgroep heeft in 2011 de door Cordaid gefinancierde kraamkliniek bij het nieuwe ziekenhuis in Batouri mede ingericht en heeft voor de watertoren achter het gebouw gezorgd, inclusief een put en pomp, die via een elektrisch vlottersysteem de toren constant van water voorziet. Bij stroomuitval treedt automatisch een generator in werking. Onze werkgroep heeft ook een verbrandingsoven voor medisch afval gefinancierd. Dankzij donaties uit Nederland en België kon een draagbaar echoapparaat aangeschaft worden. Onmisbaar in een stad met ca. 60.000 inwoners.

Met giften en goederen is vanuit Nederland geholpen. De Zorgboog Bakel en particulieren schonken een groot aantal gebruikte GSM's. Deze werden in Kameroen verkocht. De opbrengst was voldoende voor de aankoop van een degelijke wasmachine voor de nieuwe kraamkliniek. Verder werden commodes aangeschaft dankzij donaties uit Werkendam. Artsen uit Enschede organiseerden een gala-avond onder leiding van Cordaid. Het totaalbedrag was voldoende om twee couveuses en twee verlostafels aan te schaffen.

Mindourou

De bouw van de derde kraamkliniek, Mindourou, verliep minder voortvarend. Er was een zeer bekwame aannemer aangesteld op aanraden van de coördinator van het Bisdom Batouri. Helaas werkte deze zeer traag. Maar ook het transport van materialen over niet geasfalteerde wegen door het oerwoud met zware vrachtwagens maakte het werk moeizaam en stagneerde de werkzaamheden, vooral gedurende het regen- seizoen. De bouw werd gestart in het voorjaar van 2014 en duurde tot september 2015. De leiding van de kraamkliniek is in handen van Afrikaanse religieuzen. Selma, lid van onze werkgroep, heeft zich enorm ingespannen om de voortgang van deze bouw te stimuleren. Eind september 2015 moesten nog enkele ruimten betegeld- en het gebouw van binnen en buiten geschilderd worden. Er staat nu een mooie kaamkliniek die belangrijk is voor deze afgelegen regio.

Financiering

De klinieken in Ndélélé en Djouth hebben samen € 35.000,- gekost. Voor de inrichting van de kraamkliniek van het ziekenhuis in Batouri, de watertoren en de verbrandings- oven was een totaalbedrag gemoeid van ongeveer € 20.000,-. De kraamkliniek in Mindourou kostte € 25.000,-

Deze kliniek kwam tot stand dankzij de opbrengst van de Adventsactie 2013 van Cordaid en donaties uit Deurne, Meijel en Someren. Voor de overige projecten ontvingen we financiële ondersteuning van NCDO. De meeste kosten werden gedekt door onze donateurs.

PBF

De kosten van een bevalling zijn omgerekend € 6,00. In de klinieken worden in 30 dagen ongeveer 20 baby’s geboren. Mede door de koppeling van de kraamklinieken aan de medische posten kan men vrijwel kostendekkend werken. Dit wordt vooral veroorzaakt door een financieringssysteem dat door Cordaid is opgezet en overgenomen is door de Wereldbank. Werd voorheen geld gedoneerd met een achteraf nooit kloppende verantwoording, wordt nu gefinancierd op basis van geleverde prestaties, het Performance Based Finance (PBF) systeem. De efficiency en de kwaliteit zijn door dit systeem enorm gestegen.

De toekomst

Het volgende project wordt de uitbreiding en de aanpassing van de huidige medische post van Batouri. Hiervoor is een bedrag gemoeid van € 40.000,- . Onze werkgroep zal samen met donateurs proberen om de helft van dat bedrag bijeen te krijgen.